Aanmelden als team

Elk team bestaat uit 4 personen, waarvan 1 lid een (redelijk) geoefend golfer is met ervaring. Voor deze opzet is gekozen om een bepaalde snelheid van het team te borgen. Van de overige deelnemers wordt niet direct ervaring verwacht, maar dit mag uiteraard wel. Het teamlid met de laagste handicap wordt captain. Het team kan ook zelf een captain aanwijzen.
Met het aanmeldformulier kunt u zich individueel of per team (maximaal 4 deelnemers per team) inschrijven. De kosten bedragen € 125,- p.p. en € 500,- per team, inclusief lunch en maaltijd bij Strandpark de Zeeuwse Kust. In verband met de voorbereidingen zou het fijn zijn als uw teaminschrijving  uiterlijk 14 september 2022 in ons bezit is. Aanmelding na de sluitingsdag? Neem dan even contact met ons op!