Teams, sponsoren en
leden Club van 100 bedankt!

De goede doelen als winnaar!

Wat een schitterende, zonnige dag was het op het strand van Renesse! Deze prachtige dag stond voor de teams en Lionsclub Schouwen-Duivenland niet alleen in het teken van sport en ontspanning, maar juist ook in het teken om een bijdrage te leveren aan het goede werk van onze lokale en internationale goede doelen.

Teams van enthousiaste deelnemers, gulle sponsoren en betrokken leden van de Club van 100 kwamen samen om dit evenement tot een groot succes te maken. Maar de echte winnaars waren de goede doelen die Lionsclub Schouwen-Duiveland ondersteunt. 

Het evenement bracht een indrukwekkende € 44.000,- op, wat een substantiële bijdrage zal leveren aan het verbeteren van levens en het bevorderen van welzijn voor velen.

Deze dag was een prachtig voorbeeld van dat als we gezamenlijk de schouders ergens onder steken we in staat zijn een positieve verandering te bewerkstelligen. Lionsclub Schouwen Duivenland wil iedereen hartelijk bedanken die heeft bijgedragen aan het succes van dit evenement, van degenen die hebben deelgenomen aan het golfen tot de gulle sponsoren en leden van de Club van Honderd. Samen hebben jullie laten zien dat ware grootsheid schuilt in het helpen van anderen. Het is een dag om niet te vergeten!

STICHTING TAKAM: € 11.000  -  STICHTING VAKANTIEHUIS THUREDRIHT: € 12.000  -  HOSPICE KAASKENSHUIS: € 7.000  -  VOEDSELBANK SD: € 7.000   -  LIONS KUNST & CULTUUR FONDS: € 3.500  -  STICHTING TAKAM: € 11.000  -  STICHTING VAKANTIEHUIS THUREDRIHT: € 12.000  -  HOSPICE KAASKENSHUIS: € 7.000  -  VOEDSELBANK SD: € 7.000   -  LIONS KUNST & CULTUUR FONDS: € 3.500

Hier doen we het voor 

De 16e editie van het Lions North Sea Beach Golf stond in het teken van 5 goede doelen en Lions Club Schouwen-Duiveland zet zich ook dit jaar in om samen met deelnemende teams en sponsoren een mooie bijdrage aan de goede doelen te leveren. Het internationale goede doel is: Stichting Takam. De andere vier bevestigen de regionale betrokkenheid van de Lions Schouwen-Duiveland; Stichting Hospice Kaaskenshuis, Stichting Vakantiehuis Thuredrith en Voedselbank Schouwen-Duiveland.

Bij alle goede doelen zijn meerdere Lions persoonlijk betrokken, waardoor de betrokkenheid maar bovenal de zorgvuldigheid is gewaarborgd. Daarnaast zal een bescheiden deel van de opbrengst gebruikt worden voor het Lions Kunst en Cultuurfonds Schouwen-Duiveland. Met het fonds ondersteunt Lionsclub Schouwen-Duiveland maatschappelijk culturele en creatieve instellingen, projecten en mensen. Waar dromen, mensen en werelden samenkomen, komt cultuur tot leven.

UItgekeerde bedragen

Stichting Lions quest Nederland bedankt!

Lions Quest ondersteunt goede doelen die zich speciaal richten op de sociaal-emotionele ontwikkelingen van kinderen. Voor ons goede doel Vakantiehuis Thuredriht hebben wij op Lions Quest een beroep gedaan en met grote blijdschap kunnen wij melden dat zij een bijdrage hebben toegezegd van maar liefst € 5.000,-!

LIONS CLUB INTERNATIONAL FOUNDATION BEDANKT

LCIF stelt Lionsclubs, vrijwilligers en partners in staat de gezondheid en het welzijn van mensen in nood te verbeteren en te ondersteunen en gemeenschappen te versterken via humanitaire diensten en subsidies die levens wereldwijd beïnvloeden en vrede en internationaal begrip aanmoedigen. LCIF ondersteunt ons goede doel Takam met een bijdrage van € 3.980.-!

Meld je nu aan voor editie 17

Lions North Sea Beach Golf is een initiatief van Lions Club Schouwen-Duiveland. Dit jaarlijkse golfevenement staat in het het teken van sportiviteit, gezelligheid en goede doelen. Bij dit sportieve evenement zijn alle clubleden nauw betrokken, zodat wij met elkaar invulling kunnen geven aan onze missie: Lions helpen! Alvast aanmelden voor als team of sponsor voor editie 17 – 14 september 2024? Doe het nu!

And the winner is ….

Hoewel er wordt gespeeld vanuit de Olympische gedachte van meedoen is belangrijker dan winnen, zijn ook dit jaar dankzij onze sponsoren prachtige prijzen te verdienen:

De echte winnaars van Lions North Sea Beach Golf zijn echter de goede doelen!

Foto’s LIONS NORTH SEA BEACH GOLF

Bekijk de foto’s voor een impressie van dit fantastische evenement.

ARE you ready to play golf?

Lions North Sea Beach Golf begint in:

Dagen
Uren
Minuten
Seconden

Meld je hier aan als team voor editie 16 op zaterdag 9 september 2023.
Aanmelden kan tot 06-09-2023.