Hier doen we het voor

De 14e editie van het Lions North Sea Beach Golf stond in het teken van 4 goede doelen en mocht Lions Club Schouwen-Duiveland een netto- opbrengst van € 30.000,- verdelen onder de goede doelen. Twee hiervan zijn internationaal; Takam Eye Camp Nepal en Fundacion PAZ – Holandesa. De andere twee goede doelen bevestigen de regionale betrokkenheid van de Lions Schouwen-Duiveland; Stichting Hospice Kaaskenswater en Stichting de Zeeleeuw. Bij alle goede doelen zijn meerdere Lions persoonlijk betrokken, waardoor de betrokkenheid maar bovenal de zorgvuldigheid is gewaarborgd. Daarnaast zal een bescheiden deel van de opbrengst gebruikt worden voor het Lions Kunst en Cultuurfonds Schouwen-Duiveland, waarbij talenten met uw steun verder in hun carrière worden gebracht.

Graag brengen wij u deze goede doelen onder de aandacht. Hier doen we het tenslotte voor!

Goede doel 1 : Fight for Sight – Takam Eye Camp Nepal

Vanuit het Himalaya Eye Hospital ( HEH) in Nepal zullen 6 oogkampen gehouden worden om oogzorg naar de allerarmste mensen te brengen. Hierbij wordt met deze oogzorg een kwart van het land afgedekt, waar in ver afgelegen gebieden 10% van de bevolking woont. De mensen daar zijn vaak zeer arm, d.w.z. ze hebben minder dan 1 euro per dag te besteden en zijn verder ook verstoken van medische zorg. Het doel is om poliklinische zorg te verlenen en 400 oogoperaties te verrichten.

  • Elke € 10,- van de opbrengst wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15,-
  • Een eenvoudige staaroperatie kost slechts € 30,-
  • De oogkliniek vraagt welvarende blinden € 45,- voor een operatie. De kliniek houdt daar dan € 15,- aan over. Met onze bijdrage van € 15,- kan de kliniek weer een arme blinde  gratis opereren.

Waarom Fight for Sight?
De wereld telt naar schatting 39 miljoen blinden, van wie de helft door staar, en 246 miljoen mensen met een visuele handicap van wie 43% geholpen kunnen worden met een bril. Jaarlijks groeit dat aantal met 2 miljoen mensen. Bij 80% van de volwassenen is sprake van onnodige blindheid, die te behandelen is of voorkomen had kunnen worden. 90% van alle kinderen met een visuele handicap gaat niet naar school. Werkeloosheid onder jonge blinden en slechtzienden is zeer hoog. Het voorkomen van blind- of slechtziendheid is dan ook een van de meest rendabele vormen van hulpverlening.

Zie: www.fightforsight.nl

Dit goede doel wordt gesteund door lion Hans Beljaars. Heeft u vragen? mail Hans

Goede doel 2 : Fundacion PAZ – Holandesa

Voor het tweede goed doel dit jaar is de blik gericht op Peru. De doelstelling van de stichting is het verbeteren van de levenssituatie op sociaal en medisch gebied van Peruaanse kinderen. Dit doen zij onder andere door:

  • Het beheren van een eigen kinderziekenhuis ‘Tony Molleapaza Rojas’
  • Het houden van gratis Operatieprojecten. De belangrijkste focus ligt bij geboorte-afwijkingen zoals gespleten lip en open gehemelte (hazenlippen) operaties, brandwondenoperaties, hydrocefalie (waterhoofd) operaties spina bifida (opening in de ruggengraat) operaties e.a..
  • Nazorgprojecten (zoals spraaklessen, psychische behandeling, tandbehandeling en of fysiotherapie)
  • Medische trainingen aan lokaal personeel (zoals echo demonstraties, training aan verpleegkundigen, operatietechnieken);
  • Doneren van (medische) materialen, speelgoed en voedsel voor lokale ziekenhuizen en weeshuizen;
  • Organisatie medische symposia;
  • Oprichten van patiëntenverenigingen.

De stichting is een initiatief van Marjan van Mourik en Dr. D. Paz Y Geuze. Marjan van Mourik was in december 1998 met vakantie in Peru en kwam bij toeval in contact met een straatkinderenproject in Cuzco. In juni 1999 ging zij terug om zich verder te oriënteren op de behoeften en de mogelijkheden teneinde zelf mogelijkerwijze een structurele bijdrage te leveren. Zo bleek er bij de Lionsclub in Cusco een een medisch project gestart te zijn gericht op de armsten in de bevolking. Zij zochten hiervoor medische teams.

Terug in Rotterdam en al pratend in haar werkkring bleek er een enorm enthousiasme te ontstaan om deze teams te leveren en zo het Peruaanse project met kennis en mankracht te ondersteunen.

Dr. Paz Y Geuze zet zich reeds vele jaren in voor zijn vaderland Peru door regelmatig zelf ter plekke te opereren en door het verzamelen en verzenden van allerlei medische hulpgoederen. Hij was echter op zoek naar continuïteit en een samenwerkingsvorm om deze activiteiten ook op andere plaatsen in Peru zoals in zijn geboortestad Arequipa (1.000.000+ inwoners!) te kunnen verrichten. De puzzelstukjes vielen op hun plaats en de stichting werd een feit.

Zie: www.pazholandesa.com

Dit goede doel wordt gesteund door lion Ad Ruijtenberg. Heeft u vragen? mail Ad

Goede doel 3 : Hospice Kaaskenshuis

In Hospice Kaaskenshuis in Zierikzee kunnen mensen de laatste dagen van hun leven doorbrengen, omringd door aandacht, liefde en zorg. Het Hospice kan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wel leven toevoegen aan de dagen die nog resten. Dat gebeurt door een grote groep geschoolde vrijwilligers, door professionele zorgverleners van Allévo en veelal door de eigen huisarts van de bewoners. Het Kaaskenshuis bestaat al ruim elf jaar. De instandhouding van het Kaaskenshuis is mede mogelijk door donateurs en sponsors.

Het Hospice hoopt met een bijdrage van de Lions voldoende middelen te hebben om een overdekte fietsenstalling te realiseren. Voor meer algemene info:

Zie: www.kaaskenshuis.nl

Herman

Dit goede doel wordt gesteund door lion Herman Holty. Heeft u vragen? mail Herman

Goede doel 4 : Stichting de Zeeleeuw | Stichting Vakantiehuis Thuredriht

Stichting de Zeeleeuw stelt in samenwerking met Allévo vakantiebungalow “De Zeeleeuw” beschikbaar voor vakantiegangers. De bungalow is bedoeld voor mensen die vanwege hun beperking niet terecht kunnen in een gewoon vakantiehuis en waarvoor een regulier aangepaste vakantiewoning te duur is.

In vakantiewoning De Zeeleeuw is het ook mogelijk om gebruik te maken van extra voorzieningen, zoals een douchestoel, douchebrancard en rollator. Wanneer gasten andere hulpmiddelen nodig hebben, dan zorgt Allévo ervoor dat die in de vakantiewoning aanwezig zijn, zoals een tillift of rolstoel. 

Zie : www.allevo.nl/zeeleeuw

Een vakantie in een heerlijk rustige omgeving, vlak bij duinen en strand en in een bekende Nederlandse badplaats zoals Renesse, dat klinkt goed! Helaas is dat niet zomaar voor ieder gezin weggelegd, bijvoorbeeld omdat het leven op z’n kop staat door een ernstige ziekte bij een kind. De angst, de onderzoeken, de diagnose, de ellendige behandelingen beheersen het gezin. Maar juist dan is het af en toe broodnodig om even wat afstand te kunnen nemen van alle spanningen. Lionsclub Schouwen-Duiveland ondersteunt naast Stichting de Zeeleeuw ook actief Stichting Vakantiehuis Thuredriht.

     

Dit goede doel wordt gesteund door lions Johan Kloet en Jan Schot. Heeft u vragen? Mail Johan Kloet over stichting Thuredriht of vragen over stichting De Zeeleeuw mail Jan Schot

Hier doen we het voor!

De 14e editie van het Lions North Sea Beach Golf stond in het teken van 4 goede doelen en mocht Lions Club Schouwen-Duiveland een netto- opbrengst van € 30.000,- verdelen onder de goede doelen. Twee hiervan zijn internationaal; Takam Eye Camp Nepal en Fundacion PAZ – Holandesa. De andere twee goede doelen bevestigen de regionale […]

Lees meer

Doe mee en schrijf je in!

President Niek Dambruin

Lees meer